قیمت لوله سبز|لوله اتصالات (p.p)آذین - تاسیسات پارسا نوین
14195
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-14195,single-format-standard,mkd-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,tpnstore-ver-2,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,transparent_content,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

قیمت لوله سبز|لوله اتصالات (p.p)آذین

لوله سبزآذین

لوله واتصالات پلی پرولین

جهت اطلاع ازکیفیت ،قیمت وارسال لوله اتصالات تک لایه آذین باحسینی09124111251تماس بگیرید.

قیمت لوله سبز،قیمت انوع لوله اتصالات (p.p)،لوله پروپلین،کاتولوگ محصولات ،لوله سبز،پلی پرولین،ارسال لوله فریلدار،پخش انواع محصولات پلی پرولین،قیمت لوله سبز درسایزهای مختلف،لوله سبز،لوله اتصالات آذین،لوله (p.p)،قیمت لوله اتصالات(p.p)

انواع لوله تک لایه آذین

لوله تک لایه درسایزهای20،25،32،40،50،63،75،90،110،125میلیمتر

لوله فریلداردرسایزهای20،25،32،40،50،63میلیمتر

لیست قیمت لوله تک لایه آذین(p.p)

لوله تک لایه

قیمت لوله تک لایه آذین(p.p)
سایزلولهقیمت 02166638402
لولهmm20(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm25(اتمسفر20)تماس بگیرید
لوله mm32(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm40(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm50(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm63(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm75(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm90(اتمسفر20)تماس بگیرید
لولهmm110(اتمسفر20)تماس بگیرید
لوله mm125(اتمسفر20)تماس بگیرید
لوله فریلدارmm20تماس بگیرید
لوله فریلدارmm25تماس بگیرید
لوله فریلدارmm32تماس بگیرید
66،340

لوله فریلدارmm40تماس بگیرید
لوله فریلدارmm50تماس بگیرید
لوله فریلدارmm63تماس بگیرید

انواع اتصالات آذین

بوشن درسایزهای20،25،32،40،50،63،75،90،110،12یلیمتر

زانو90،45،درجه،سه راه20،25،32،40،50،63،75،90،110،125میلیمتر

سه راه تبدیلی،سه راه سه کنج

درپوش20،25،32،40،50،63،75،90،110،110میلیمتر

لوله خمدار25،32میلیمتر،پل بست دار20،25میلیمتر

لیست قیمت اتصالات تک لایه آذین

اتصالاتقیمت 02166638402
زانو90درجه چیلیmm25تماس بگیرید
زانو90درجه تبدیلmm20-25تماس بگیرید
زانو45درجهmm20تماس بگیرید
زانو45درجهmm25تماس بگیرید
زانو45درجهmm32تماس بگیرید
زانو45درجهmm40تماس بگیرید
زانو45درجهmm50تماس بگیرید
زانو45درجهmm63تماس بگیرید
سه راهmm20تماس بگیرید
سه راهmm25تماس بگیرید
سه راهmm32تماس بگیرید
سه راهmm40تماس بگیرید
سه راهmm50تماس بگیرید
سه راهmm63تماس بگیرید
سه راهmm75تماس بگیرید
سه راهmm90تماس بگیرید
سه راهmm110تماس بگیرید
سه راهmm125تماس بگیرید
سه راه سه کنجmm20تماس بگیرید
سه راه سه کنجmm25تماس بگیرید
سه راه تبدیل25*20*20تماس بگیرید
سه راه تبدیل25*20*25تماس بگیرید
سه راه تبدیل25*25*20تماس بگیرید
سه راه تبدیل32*20*20تماس بگیرید
سه راه تبدیل32*20*32تماس بگیرید
سه راه تبدیل32*25*32تماس بگیرید
سه راه تبدیل40*20*40تماس بگیرید
سه راه تبدیل40*25*40تماس بگیرید
سه راه تبدیل40*32*40تماس بگیرید
سه راه تبدیل50*32*50تماس بگیرید
درپوشmm20تماس بگیرید
درپوشmm25تماس بگیرید
درپوشmm32تماس بگیرید
درپوشmm40تماس بگیرید
درپوشmm50تماس بگیرید
درپوشmm63تماس بگیرید
درپوشmm75تماس بگیرید
درپوشmm90تماس بگیرید
درپوشmm110تماس بگیرید
لوله خمدارmm20تماس بگیرید
لوله خمدارmm25تماس بگیرید
لوله خمدارmm32تماس بگیرید
پل بست دارmm20تماس بگیرید
پل بست دارmm25تماس بگیرید
چهارراهmm20تماس بگیرید
چهارراهmm25تماس بگیرید
زانوبوشن فلزی دیواری 1/2*20تماس بگیرید
زانوبوشن فلزی دیواری 3/4*25تماس بگیرید
زانوبوشن فلزی دیواری 1/2*25تماس بگیرید
زانوبوشن مغزی دیواری 1/2*20تماس بگیرید
زانوبوشن مغزی دیواری3/2*20تماس بگیرید
زانوبوشن مغزی دیواری 3/4*25تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی1/2*20تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی3/4*20تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی1/2*25تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی3/4*25تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی1*32تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی11/4*40تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی11/2*50تماس بگیرید
بوشن یکسرفلزی2*63تماس بگیرید

کاربرد لوله های سفید پروپلین این لوله هارامیتوان برای لوله کشی اب ََآشامیدنی،آبیاری وکشاورزی،تاسیسات حرارتی وتهویه مطبوع،صنایع شیمیایی وغذایی

 

 

 

tpn
بدون دیدگاه

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید