قیمت لوله پلیمریاس گلپایگان - تاسیسات پارسا نوین
فروش انواع لوله پلیکا وقیمت انواع لوله پلیکا پلیمریاس گلپایگان،لوله فاضلابی ولوله های ناودانی است
فروش لوله پلیکا،قیمت لوله پلیکا،قیمت لوله پلیمر یاس گلپایگان،قیمت لوله فاضلابی،قیمت لوله های ناودانی
13677
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-13677,single-format-standard,mkd-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,tpnstore-ver-1.1,vertical_menu_background_opacity_over_slider vertical_menu_background_opacity_over_slider_on, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_470,transparent_content,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

قیمت لوله پلیمریاس گلپایگان

لوله پلیکا

قیمت لوله های فاضلابی چسبی

جهت اطلاع ازلیست قیمت لوله پلیکاولوله های فاضلابی چسبی ولوله های ناودانی چسبی  با ماتماس بگیرید.

(حسینی)09124111251-02166153186

“لوله های فاضلابی چسبی براساس استاندارد EN1329اروپاوISIRI9119ایران”

 

سایز لوله(mm)قیمت یک شاخه
به ریال
مواردمصرف داخل ساختمان
63x3398000Bروی کار
75x3545000BDزیریاروی کار
90x3586000BDزیریاروی کار
110x3/2760000BDزیریاروی کار
125x3/2910000BDزیریاروی کار
160x3/21150000Bروی کار
160x41430000BDزیر یاروی کار
200x3/91930000Bروی کار
110x4/2985000BDفشارقوی

قیمت لوله پلیکا،لوله های فاضلابی ،لیست قیمت لوله های فاضلابی،فروش لوله های فاضلابی،قیمت لوله پلیمر یاس گلپایگان ،خرید لوله پلیکا،لیست قیمت لوله های فاضلابی گلپایگان،پخش لوله پلیکا،فروش لوله های فاضلابی چسبی، قیمت مناسب لوله پلیکا،قیمت انواع لوله پلیکا ،فروش لوله (pvc)،قیمت لوله های فاضلابی چسبی، خرید لوله(pvc)،قیمت لوله پلیکا(pvc)،دانلود قیمت لوله پلیکا پلیمریاس گلپایگان ،لوله پلیمریاس گلپایگان،فروش لوله پلیمر یاس گلپایگان،لوله پلیکا ولوله های فاضلابی چسبی براساس استاندارد،قیمت لوله پلیکاولوله های فاضلابی چسبی،فروش لوله پلیکا گلپایگان،لوله پلیمریاس گلپایگان،لوله های فاضلابی چسبی پلیمر یاس گلپایگان،قیمت لوله پلیکا پلیمر یاس گلپایگان،لیست قیمت لوله پلیمر یاس گلپایگان ،قیمت لوله فاضلابی گلپایگان

قیمت لوله های ناودانی چسبی براساس استانداردEN12200اروپاوISIRI12142-1ایران

سایز لوله(mm)قیمت یک شاخه
به ریال
موارد مصرف درساختمان
20x1/567000ناودانی وهواکش
25x1/583000ناودانی وهواکش
32x1/8133000ناودانی وهواکش
40x1/8166000ناودانی وهواکش
50x1/8193000ناودانی وهواکش
63x1/5229000ناودانی وهواکش
90x1/8368000ناودانی وهواکش
110x2/2550000ناودانی وهواکش
125x2/5697000ناودانی وهواکش

قیمت لوله پلیکا،لوله های ناودانی چسبی ،لیست قیمت لوله های ناودانی چسبی،فروش لوله های ناودانی چسبی،قیمت لوله پلیمر یاس گلپایگان ،خرید لوله پلیکا،لیست قیمت لوله های ناودانی چسبی گلپایگان،پخش لوله پلیکا،فروش لوله های ناودانی چسبی، قیمت مناسب لوله پلیکا،قیمت انواع لوله پلیکا ،فروش لوله (pvc)،قیمت لوله های ناودانی چسبی، خرید لوله(pvc)،قیمت لوله پلیکا(pvc)،دانلود قیمت لوله پلیکا پلیمریاس گلپایگان ،لوله پلیمریاس گلپایگان،فروش لوله پلیمر یاس گلپایگان،لوله پلیکا ولوله های ناودانی چسبی براساس استاندارد،قیمت لوله پلیکاولوله های ناودانی چسبی،فروش لوله پلیکا گلپایگان،لوله پلیمریاس گلپایگان،لوله های ناودانی چسبی پلیمر یاس گلپایگان،قیمت لوله پلیکا پلیمر یاس گلپایگان،لیست قیمت لوله پلیمر یاس گلپایگان ،قیمت لوله ناودانی گلپایگان

 

 

 

 

tpn
بدون دیدگاه

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید